Sign Up
Vob-S helps you connect and share with the people in your life.
PRAVILA I USLOVI KORIŠCENJA SAJTA Vob-s.com


Molimo vas da pažljivo procitate pravila i uslove korišcenja sajta Vob-s.com.
Pristupanjem i korišcenjem ovog sajta slažete se sa uslovima i pravilima opisanim u ovom dokumentu.
Ukoliko se ne slažete sa ovim pravilima i uslovima, nemojte koristiti sajt.
Zabranjeno je koristiti ovaj sajt i bilo koji njegov deo u nezakonite svrhe.
Sajt Vob-s.com zadržava pravo da bez najave promeni pravila i uslove korišcenja.

Politika privatnosti

Vob-s.com se zalaže za ocuvanje vaše privatnosti.
Sajt nece distribuirati ni prodavati privatne podatke trecoj strani, osim uz dozvolu korisnika.
Sajt može, u skladu sa zakonom, prikupljati neke podatke o svojim korisnicima, dobijene tokom korišcenja sajta.
Ove podatke Vob-s.com može koristi za poboljšanje i prilagodavanje sajta i njegovog sadržaja.
Prikupljene licne podatke, poput email adrese, imena i prezimena, Vob-s.com nece bez dozvole korisnika prodavati i distribuirati.
Vob-s.com zadržava pravo korišcenja ovih podataka u slucaju teškog kršenja pravila sajta i nezakonitog korišcenja od strane korisnika koji su napravili prekršaj, a u cilju zaštite oštecenih korisnika.

Vlasnicka i autorska prava

Sajt Vob-s.com je iskljucivo vlasništvo firme Vob-s.
Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje sajta, sve dok ne krše pravila korišcenja.
Sajt Vob-s.com sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivaca, besplatnih sadržaja, sadržaja koje su kreirali i poslali posetioci i vezama ka spoljašnjim stranicama.
Sve sadržaje posetioci koriste na vlastitu odgovornost i Vob-s.com ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišcenjem sajta.
Vob-s.com može koristiti autorske sadržaje koje su poslali korisnici sajta, u okviru samog sajta Vob-s.com, drugih sajtova u okviru grupacije, i u svoje marketinške aktivnosti, bez saglasnosti autora i bez novcane naknadne.
Neovlašceno korišcenje bilo kog dela sajta od strane trecih lica, bez dozvole vlasnika autorskih prava i Vob-s.com smatra se kršenjem autorskih prava.
Ukoliko smatrate da je Vob-s.com ili neko od korisnika sajta povredio vaša autorska prava, molimo da nas o tome obavestite, a sporni sadržaj ce, nakon provere, biti uklonjen i po potrebi ce biti preduzete druge zakonske mere.
Sajt Vob-s.com sadrži spoljašnje veze (linkove) ka stranicama izvan sajta.
Vob-s.com se ne smatra odgovornim za sadržaje izvan vlastitog sajta.

Slanje fotografija i tekstova

Sajt Vob-s.com omogucava svojim korisnicima da pošalju svoje fotografije (u raznim sekcijima , kao i na Forumu) i tekstove (lokacija, utiske, poruke na forumu).
Sajt ima pravo da obriše ili ne objavi poslate fotografije i tekstove, ukoliko smatra da oni ne zadovoljavaju standarde ili nisu odgovarajuceg kvaliteta, kao i ukoliko oni svojim sadržajem krše pravila sajta.
Sajt Vob-s.com prikazuje korisnicko ime korisnika koji je poslao fotografije i tekstove, i pretpostavlja da su oni njegovo vlasništvo.
U slucaju eventualnog kršenja autorskih prava, svu odgovornost snosi korisnik koji je poslao fotografije i tekstove.
Slanjem fotografija i tekstova korisnik daje pravo sajtu Vob-s.com da ih dalje koristi za potrebe sajta.

Izvod iz pravila Foruma

Sajt Vob-s.com nije odgovoran za poruke koje clanovi postavljaju na Forumu i ne daje nikakvu garanciju za tacnost, kompletnost ili korisnost bilo koje od poruka.
Svaka poruka izražava stav autora poruke, a ne stav vlasnika sajta i Foruma.
Ukoliko neko od clanova misli da je bilo koja poruka neprikladna, može kontaktirati sajt putem odgovarajuceg formulara ili email-a.
Korišcenjem Foruma prihvatate ova Pravila i uslove korišenja sajta Vob-s.com kao i poseban Pravilnik Foruma.
Nije dozvoljeno koristiti Forum za slanje bilo kakavog materijala koji je lažan, netacan, uvredljiv, vulgaran, sramotan, seksualno orijentisan, preteci, invazivan za privatnost neke osobe ili je na neki drugi nacin u suprotnosti sa zakonom.
Na forumu nije dozvoljeno postavljati materijal koji ima autorska prava osim ako su autorska prava vaša.
Na forumu nije dozvoljeno reklamiranje. Za mogucnosti saradnje pogledajte strane: Oglašavanje putem banera, ili kontaktirajte Administratora putem forme e-mail.
Kompletan pravilnik Foruma možete pogledati ovde.
Preporuka je da šaljete fotografije koje prikazuju licno vas, a ne vašu porodicu ili prijatelje, kao i druge osobe koje eventualno ne bi želele da budu javno prikazane.
Narocito je nepoželjno slati fotografije na kojima se prikazuju obnažene ili neprikladno odevene odrasle osobe ili deca.
Fotografije mogu slati svi registrovani korinsici sajta koji su potvrdili svoju email adresu.
Svim korisnicima, pa i onima koji su trajno uklonjeni iz clanstva, zabranjeno je kreiranje više paralelnih naloga (klonova).
Svaki korisnik može imati samo jedan nalog na sajtu Vob-s.com.
Korisnik sme poslati samo svoje fotografije. Vob-s.com smatra da su sve fotografije poslate od strane nekog korisnika njegovo vlasništvo, to jest da korisnik poseduje autorska prava nad istim fotografijama.
Vob-s.com ima pravo da koristi ove fotografije u skadu sa pravilima sajta.
Vob-s.com ima pravo da ne objavi neke fotografije, ukoliko smatra da ne zadovoljavaju odredene standarde u pogledu sadržaja ili tehnickih karakteristika.
Nije dozvoljeno postavljanje fotografija, opisa ili komentara pornografskog i eksplicitnog sadržaja (nasilje, zlostavljanje...), i drugog sadržaja koji bi mogao uznemiriti posetioce i clanove sajta.
Nije dozvoljeno koristiti opise sa drugih sajtova ciji su tekstovi autorski zašticeni.
Ukoliko vas neke fotografije ili opisi uvrede ili vam na neki nacin zasmetaju, prijavite to administratoru putem abuse@Vob-s.com
U opisima i komentarima nije dozvoljeno vredanje, omalovažavanje ili diskriminacija clanova ili posetilaca sajta.
U opisima i komentarima nisu dozvoljene politicke rasprave.
Najstrože je zabranjeno spamovanje komentarima - postavljanje istih poruka u više galerija.
Odgovornost za sadržaj objavljenih fotografija, opisa i komentara snose iskljucivo njihovi autori.
Svako nepridržavanje ovih pravila može dovesti do uklanjanja opisa ili kometara, a u izvesnim slucajevima i do brisanja korisnickog naloga od strane administratora.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletni korisnici koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju licne informacije.

U vezi sa privatnošcu

Nije dozvoljeno otkrivanje tudih licnih informacija, kao ni slika ili brojeva telefona.
Clan može, na sopstvenu odgovornost, otkriti svoje licne informacije.
Iako se Vob-s.com zalaže za privatnost svojih clanova, to ne znaci da se clanovi mogu ponašati neodgovorno i kršiti pravila bez posledica.
Nije dozvoljeno reklamiranje bez saglasnost administratora.
Svaka fotografija ciji je cilj reklamiranje bice uklonjena ili premeštena.
Postavljanje fotografija na kojima je istaknut kontakt nekog pružaoca drugih usluga smatra se reklamiranjem.
Ukoliko se neki clan ne bude ponašao u skladu sa ovim pravilnikom, može biti udaljen sa sajta na odredeno vreme, ili mu može biti trajno ukonjen korisnicki nalog.
Odluku o tome donosi tim Vob-s.com.
Ukoliko primetite da je neka stavka ovog pravilnika prekršena, kontaktirajte nas na info@Vob-s.com
Ocene i iskustva mogu slati svi registrovani korinsici sajta koji su potvrdili svoju email adresu.
Svim korisnicima, pa i onima koji su trajno uklonjeni iz clanstva, zabranjeno je kreiranje više paralelnih naloga (klonova).
Svaki korisnik može imati samo jedan nalog na sajtu Vob-s.com.
Korisnik sme poslati samo svoje fotografije. Vob-s.com smatra da su sve fotografije poslate od strane nekog korisnika njegovo vlasništvo, to jest da korisnik poseduje autorska prava nad istim fotografijama.
Vob-s.com ima pravo da koristi ove informacije i fotografije u skadu sa pravilima sajta.
Vob-s.com ima pravo da ne objavi utiske putnika ili neke njihove delove, ukoliko smatra da ne zadovoljavaju odredene standarde u pogledu sadržaja ili tehnickih karakteristika.
Nije dozvoljeno postavljanje fotografija, opisa ili komentara pornografskog i eksplicitnog sadržaja (nasilje, zlostavljanje...), i drugog sadržaja koji bi mogao uznemiriti posetioce i clanove sajta.
Nije dozvoljeno koristiti opise sa drugih sajtova ciji su tekstovi autorski zašticeni. Ukoliko vas neke fotografije ili opisi uvrede ili vam na neki nacin zasmetaju, prijavite to administratoru putem info@Vob-s.com
Nije dozvoljeno vredanje, omalovažavanje ili diskriminacija clanova ili posetilaca sajta.
Nisu dozvoljene politicke rasprave.
Najstrože je zabranjeno spamovanje komentarima - postavljanje istih poruka u više utisaka.
Odgovornost za sadržaj objavljenih fotografija, iskustava i putopisa snose iskljucivo njihovi autori.
Svako nepridržavanje ovih pravila može dovesti do uklanjanja utiska putnika, a u izvesnim slucajevima i do brisanja korisnickog naloga od strane administratora.
Iako se Vob-s.com zalaže za privatnost svojih clanova, to ne znaci da se clanovi mogu ponašati neodgovorno i kršiti pravila bez posledica.
Ukoliko se neki clan ne bude ponašao u skladu sa ovim pravilnikom, može biti udaljen sa sajta na odredeno vreme, ili mu može biti trajno ukonjen korisnicki nalog. Odluku o tome donosi tim Vob-s.com.
Ukoliko primetite da je neka stavka ovog pravilnika prekršena, kontaktirajte nas na info@Vob-s.com

Prijatan boravan na sajtu želi vam Vob-s.com Team.
Back To Top